BD Speciment Management

Vodeći dobavljač proizvoda za sigurno prikupljanje i transport dijagnostičkih uzoraka, kao i instrumenata i sustava reagensa za precizno otkrivanje širokog spektra zaraznih bolesti te infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi (HAIs) i karcinoma. BD Diagnostic je fokusiran na poboljšanje zdravstvenih rezultata kod pacijenata i pruža laboratorijima rješenja koja poboljšavaju kvalitetu, povećavaju produktivnost laboratorijskih sustava i pomažu u informiranju pri medicinskim odlukama.