Embecta Diabetes Care

Embecta, bivša kompanija BD-a, sada je jedna od najvećih kompanija na svijetu usmjerena isključivo na kontrolu dijabetesa. Nastavljamo raditi na 100-godišnjoj tradiciji načina ubrizgavanja inzulina, kako bi pomogli ljudima s dijabetesom živjeti što kvalitetniji život. Kroz inovativna rješenja, partnerstvo i strast prema poslu skoro 2.000 zaposlenika po cijelom svijetu posluje s jednom svrhom – Napredujmo Svaki Dan Zajedno. Surađujemo s cijelom zajednicom skrbi, kako bi ujedinili ekspertizu, strast i potragu za inovacijama, a koja može imati pozitivni učinak na ljude koji žive s dijabetesom.

Naša vizija je jednog dana imati svijet gdje življenje nije limitirano dijabetesom. Postići našu viziju je put razvoja i iznalaženja rješenja koja čine život boljim za ljude koji žive s dijabetesom.