BD Cervical Cytology

BD Totalys sustav nudi jedinstvenu ravnotežu automatizacije za dijagnostiku u kliničkoj citologiji u svakom koraku procesa, od prikupljanja uzorka, pripreme, obrade, do točnog citološkog rezultata.