Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA HOSPITALIJA-TRGOVINA.HR

 Dobro došli na hospitalija-trgovina.hr internetsku stranicu (dalje u tekstu: Internetska stranica) koju uređuje HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Vojvodići 25, Novaki, MBS: 080476350, OIB: 40457591383, (u daljnjem tekstu: HTRG).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja Hospitalija-trgovina.hr (u daljnjem tekstu: Uvjeti) prije korištenja Internetske stranice. Pozivamo Vas da se upoznate i s našim Pravilima o kolačićima i Pravilima o obradi i zaštiti osobnih podataka. Nastavkom korištenja Internetske stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete korištenja kao i Pravila o kolačićima te Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka.

Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja i Pravila o kolačićima te Pravila o obradi i zaštiti podataka, trebali biste napustiti Internetsku stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem Internetske stranice.

Ukoliko imate pitanja vezana za ove Uvjete korištenja ili Pravila o kolačićima i Pravila o obradi i zaštiti podataka, ili bilo kakvih drugih pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu: info@htrg.hr.

SADRŽAJ INTERNETSKE STRANICE:

Internetska stranica sadrži sadržaj koji se odnosi na informacije vezane za HTRG te njegove proizvode.

HTRG pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući njen sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu za pristup i korištenje Internetske stranice. HTRG je ovlašten u bilo koje vrijeme prestati objavljivati bilo koju vrstu informacija ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka ili promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

NAČIN KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE:

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja se obvezujete da ćete Internetsku stranicu koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezujete se da ćete Internetsku stranicu koristiti samo u osobne svrhe.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete da nećete ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

(i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internetsku stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);

(ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internetsku stranicu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);

(iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Internetske stranice drugim Korisnicima;

(iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internetsku stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

POVEZNICE I PRIJAVA PUTEM DRUGIH INTERNETSKIH STRANICA

HTRG nije odgovoran za sadržaj bilo koje vanjske stranice koju uređuje ili održava treća strana, a na koju upućuje poveznica na Internetskoj stranici. Ukoliko pristupate takvoj vanjskoj stranici i/ili društvenoj mreži, upoznajte se prethodno s uvjetima korištenja takve stranice i/ili društvene mreže i pravilima privatnosti takve stranice i/ili društvene mreže.
Nitko ne može bez izričite pisane suglasnosti HTRG-a izraditi poveznicu koja korisnike upućuje na Internetsku stranicu.

NIŠTETNE ODREDBE

U slučaju ništetnosti pojedine odredbe ovih Uvjeta, takva ništetnost neće utjecati na pravovaljanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sva pitanja vezana za korištenje Internetske stranice, a koja nisu regulirana odredbama ovih Uvjeta primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno. Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja Internetske stranice, a u vezi s ovim Uvjetima, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

PRIMJENA I NAKNADNE IZMJENE OVIH UVJETA

Ovi uvjeti primjenjuju se od 19.05.2023. godine. HTRG je ovlašten u bilo koje doba samostalno izmijeniti ove Uvjete u kom slučaju će izmijenjene uvjete objaviti na Internetskoj stranici te se pozivate da prilikom svakog posjeta Internetskog stranici provjerite ove Uvjete korištenja. Za sve informacije vezane za važeću verziju ovih Uvjeta kontaktirajte nas putem e-mail adrese info@htrg.hr.