Kontakt informacije

Hospitalija trgovina d.o.o.

Vojvodići 25, Novaki
10431 Sveta Nedelja
OIB: 40457591383
Tel. ++385 1 33 22 578
Fax. ++385 1 33 70 551

Mail:info@htrg.hr
Mail:narudzbe@htrg.hr
Mail:nabava@htrg.hr
Mail:servis@htrg.hr

Izjava o zaštiti osobnih podataka