Diabestes Care

Kroz gotovo 90 godina, BD gradi kulturu inovativnosti i kontinuiranog napredka te unaprijeđuje iskustvo pacijenta kako bi omogućili bolja terapiju i rezultate kod bolesti dijabetesa.
BD Pen igle i inzulinske šprice dizajnirane su sukladno vodećim tehnologijama koje potpomažu ranijim početkom korištenja i boljim prihvaćanjem injekcijske terapije, pomažući bolesnicima s dijabetesom da žive zdravije živote.

Vojvodići ul. 25
10431 Sveta Nedelja

Maloprodaja
Ilica 48,
10 000 Zagreb

Hospitalija trgovina d.o.o – Sva prava pridržana

Hospitalia Protectionhospitalia safetyconfidence