MESI

MESI mTABLET sistemi za dijagnostiku – vrhunski dijagnostički moduli, nalazi pacijenata i medicinske aplikacije u jednom sveobuhvatnom sistemu.