Diabestes Care

Kroz gotovo 90 godina, BD gradi kulturu inovativnosti i kontinuiranog napretka te unapređuje iskustvo pacijenta, kako bi omogućili bolju terapiju i rezultate kod dijabetesa.
BD Pen igle i inzulinske šprice dizajnirane su sukladno vodećim tehnologijama koje omogućuju raniji početak korištenja i bolje prihvaćanje injekcijske terapije, pomažući osobama s dijabetesom živjeti zdraviji život.